นักวิจัยปรุง 'พืช – ผลไม้ไทย' ทำอาหารเสริมต้านหวัดใหญ่
 


สร้างภูมิ-ลดฤทธิ์ไวรัสจู่โจมทางเดินหายใจ

มังคุด ถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่งและบัวบก 5 ผลไม้ไทยที่นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย คิดค้นทำสูตรอาหารเสริมต้านไวรัสระบบทางเดินหายใจ ควบคุมสมดุลภูมิคุ้มกันร่างกาย ลดการทำลายล้างเชื้อหวัดใหญ่ 2009

ทีมวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยประกอบด้วย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท เอเชียนไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันศึกษาสารจีเอ็ม-1 ในมังคุด พบว่ามีประสิทธิภาพต้านเชื้อไวรัส

อย่างไรก็ตามแม้การสกัดมังคุดมีประสิทธิภาพสูง แต่หากใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลข้างเคียงต่อระบบประสาทส่วนกลาง ส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงหงุดหงิดง่ายจำเป็นต้องลดปริมาณลง โดยพัฒนาสูตรอาหารเสริมผมผสมสารสกัดจากถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง และบัวบก ลดปริมาณสารสกัดจากมังคุดลง

รศ.ศิริวรรณ องค์ไชย นักวิจัยร่วมจากภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิบายว่า เมื้อติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวหลั่งสารไซโตไคน์ที่ชื่ออินเตอร์ลิวคิน-1 เบต้า ไซโตไคน์ชนิดนี้มีหน้าที่กระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวและระบบภูมิคุ้มกันอื่นทำงานร่วมกันหลั่งสารไซโตไคน์หลายชนิดออกมาเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค โดยเฉพาะอินเตอร์ลิวคิน-1 เบ้ตาและตูเมอร์ เนโครซิส แฟคเตอร์ อัลฟ่า เรียกรวมกันว่า “พายุไซโตไคน์”

“เมื่อร่างกายสูญเสียความสามารถในการควบคุมหลั่งสาร มฃทำให้สารคัดหลั่งต่างๆ เพิ่มจำนวนอย่างไม่จบสิ้นจนเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อทางเดินหายใจ และหากเกิดในปอดจะเข้าไปอุดตันในปอดและทางเดินหายใจ จนอาจถึงแก่ชีวิต” นักวิจัยกล่าว

ผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งเป็นเชื้อที่ตายที่ได้รับการอนุเคราะห์จาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่าสารในอาหารเสริมสามารถควบคุมปริมาณสาร ที่ก่อให้เกิดอินเตอร์ลิวคิน-1 เบต้าและทูเมอร์ เนโครซิส แฟคเตอร์ อัลฟ่า ให้เกิดสมดุล ทำให้ความรุนแรงของโรคลดลง ขณะเดียวกัน กระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกัน สร้างไซโตไคน์แบบดี หรืออินเตอร์ลิวคิน-2 มาช่วยเป็นปราการป้องกันไวรัส

“สารในอาหารเสริมสามารถจัดการเชื้อเอส1 เอ็น1 ได้ไม่ต่างจากยาโอเซลทามิเวียร์” นักวิจัยเปรียบเทียบสารจากอาหารเสริมกับยามาตรฐานที่ใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่


รศ.ภญ.อำไพ ปั้นทอง สมาชิกทีมวิจัยจากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิบายว่า เชื้อไวรัสไข้หวัด 2009 จะใช้เอนไซม์ เอช 1 จับยึดเข้ากับเซลล์ของระบบทางเดินหายใจ แล้วหลอมตัวเข้ากับเซลล์ได้ อาหารเสริมนี้ก็เช่นกันสารอาหารจะเข้าไปจับเอนไซม์เอ็น1 เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่ออกสู่เซลล์อื่น”รศ.ภญ.อำไพแจงไกกล

ปัจจุบันสูตรอาหารเสริมจากผักและผลไม้ไทย 5 ชนิดนี้ได้ทำการจดสิทธิบัตรแล้วทั้งในไทยและต่างประเทศทั้วโลก

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ นวัตกรรม Scitech วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552

 

 

 

กลับหน้าหลัก
 
 
 

Copyright @ 2008 Asianlife Co., Ltd. Created by Globalgate Consulting Co., Ltd.