ประมวลภาพงาน

บรรยายธรรม ในหัวข้อ "ความสามัคคีและการขายตรงให้ประสบความสำเร็จ"

โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานใหญ่เอเชียนไลฟ์

 

 

 

กลับหน้าหลัก

 

 

 
 

Copyright @ 2008 Asianlife Co., Ltd. Created by Globalgate Consulting Co., Ltd.