"ภูมิคุ้มกัน" กับการติดเชื้อในกระแสเลือด

 

 

รายการ ใส่ใจไกลโรค เรื่อง "ภูมิคุ้มกัน กับการติดเชื้อในกระแสเลือด"

โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM

ออกอากาศ วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ทาง Nation ช่อง 22

 

 

 

 

 


 
 

Copyright @ 2009 Asianlife Co., Ltd. Created by Globalgate Consulting Co., Ltd.