สัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อ HIV และเป็นมะเร็งสมอง ที่ใช้งานวิจัย APCOcap

 


ผู้ป่วย HIV  และเป็นมะเร็งสมองจนทำให้ตาซ้ายบอดไปแล้ว ต่อมาก็พบลามไปช่องท้อง และกระดูกไขสันหลัง หลังจากใช้งานวิจัย APCOcap ไป 6 เดือน ก็สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตปกติ ด้วยอานุภาพของ Killer T cell ที่เพิ่มขึ้น ด้วยงานวิจัย ของ APCO

 

 

 

 

 

 


 
 

Copyright @ 2009 Asianlife Co., Ltd. Created by Globalgate Consulting Co., Ltd.