ยืนยันภาวะ HIV สงบต่อเนื่อง

 

 

ยืนยันภาวะ HIV สงบต่อเนื่อง ด้วยการตรวจครั้งที่ 10 ของอาสาสมัครรายแรกในโครงการ APCO LIFE FITNESS CHALLENGE ที่เข้าสู่ภาวะ HIV สงบ (Functional Cure) โดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย APCOcap และไม่ใช้ยาต้านไวรัสช่วยเลย

อาสาสมัครรายนี้ใช้ APCOcap วันละ 9 แคปซูล/วัน เป็นเวลา 4 เดือน โดยผลการตรวจเลือดทั้ง 5 ครั้ง พบว่ามี CD4 ที่เพิ่มขึ้นและตรวจไม่พบเชื้อ HIV แล้ว คณะนักวิจัยได้ปรับลดปริมาณ APCOcap ลงเหลือ 4 แคปซูล/วัน หลังการใช้ 1 เดือน ผลการตรวจเลือดครั้งที่ 6 พบว่า ยังตรวจไม่พบเชื้อ HIV อยู่เช่นเดิม ผลการตรวจเลือดครั้งที่ 7 ยังยืนยันว่า HIV อยู่ในภาวะสงบ ข้อมูลมีดังนี้


 • ก่อนเข้าโครงการมี CD4 734 cell/cu.mm. และ HIV 88.2 copies/ml (กุมภาพันธ์ 2560)

 

 • ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (2 เดือน)
  ตรวจครั้งที่ 1: 14 ก.พ. 62 = CD4 1,016 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

 

 • ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (3 เดือน)
  ตรวจครั้งที่ 2: 16 มี.ค. 62 = CD4 1,122 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

 

 • ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (4 เดือน)
  ตรวจครั้งที่ 3: 10 เม.ย. 62 = CD4 1,336 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

 

 • ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (5 เดือน ตรวจผลโดยคลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย)
  ตรวจครั้งที่ 4: 8 พ.ค. 62 = CD4 644* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 40 Copies/ml)

 

 • ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (5 เดือน ตรวจผลโดยสถาบันบำราศนราดูร)
  ตรวจครั้งที่ 5: 16 พ.ค. 62 = CD4 675* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 20 Copies/mL)

 

 • ลด APCOcap เหลือ 4 capsules/วัน ได้ 1 เดือน (ผลตรวจโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
  ตรวจครั้งที่ 6: 27 มิ.ย. 62 = CD4 1,178* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL)

 

 • ลด APCOcap เหลือ 4 capsules/วัน ได้ 2 เดือน (ผลตรวจโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
  ตรวจครั้งที่ 7: 25 ก.ค. 62 = CD4 1,066* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL)

*หมายเหตุ ค่า CD4 ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับมาตรฐานการตรวจของแต่ละแล็บ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

- รายแรกที่เข้าสู่ภาวะ HIV สงบ คือคุณ M สามารถชมข้อมูลได้ที่ลิ้งค์นี้ https://youtu.be/4uyaE6q2s4s

- โครงการ APCO Life Fitness Challenge เป็นโครงการที่ให้ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมกับการใช้นวัตกรรม APCOcap เพื่อเพิ่ม CD4 และลด HIV ให้เหมือนคนปกติ

- Functional Cure คือสภาวะที่ HIV ลดลงจนตรวจไม่พบ ซึ่งเกิดขึ้นจากยาต้านไวรัส และเมื่อหยุดใช้ยาต้านไวรัสแล้วเชื้อ HIV ก็ไม่สามารถกลับเพิ่มขึ้นมาใหม่ จนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและโรคฉวยโอกาสได้

- ในกรณีของคุณเค เชื้อ HIV ตรวจไม่พบและแข็งแรงต่อเนื่องแม้ไม่ใช้ยาต้านไวรัสเลย

- APCOcap ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าแต่เป็นชื่อที่คณะนักวิจัยของ APCO ใช้เรียกแคปซูลที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัย

 

 


 
 

Copyright @ 2009 Asianlife Co., Ltd. Created by Globalgate Consulting Co., Ltd.