เทปรายการภูมิสมดุล ตอนพิเศษ วันมะเร็งโลก เทปที่ 1

นวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์ไทย เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง

ทางช่อง ททบ.5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

พบกับบทสัมภาษณ์

- คุณสุเทพ แหวนทอง ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลามไปที่กระดูกสันหลัง

- คุณวิจิตร ประจิต ผู้เคยเป็นมะเร็งปากมดลูก

- Mr.Wong Hooi Sooi ผู้เคยเป็นมะเร็งโพรงจมูก ลามไปที่ปอด ต่อมน้ำเหลืองและกระดูก

- Mr.Nicholas Chia ผู้เคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย

 

 


 
 

Copyright @ 2008 Asianlife Co., Ltd. Created by Globalgate Consulting Co., Ltd.