ที่มา : นิตยสาร ฟอร์บส ไทยแลนด์ ( Forbes Thailand)

 

 


 
 

Copyright @ 2008 Asianlife Co., Ltd. Created by Globalgate Consulting Co., Ltd.