ข้อมูลล่าสุด ผลิตภัณฑ์ APCO เกี่ยวกับ ZIKA

 

ในวารสารของสถาบันสุขภาพแห่งชาติอเมริกา "Medical Microbiology and Immunology, June 2016, Volume 205, Issue 3, pp 269-273" ( http://link.springer.com/article/10.1007/s00430-015-0445-7/fulltext.html )

ระบุว่าในกลุ่มผู้ป่วยด้วยเชื้อ ZIKA กระบวนการป้องกันตนเองในร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงขั้นที่มีเม็ดเลือดขาว Th1, Th2, Th9 และ Th17 ปริมาณสูงสุด แล้วตามด้วยการหายจากอาการป่วย ZIKA

 

 

สาเหตุเพราะเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มนี้ ไปเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตในการจัดการกับเชื้อไวรัส ZIKA

ดังที่คณะนักวิจัยภูมิสมดุลได้ให้ข้อมูลตลอดเวลาแล้วว่า จากการทดสอบของศูนย์เทคโนโลยีชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์งานวิจัย APCO สามารถกระตุ้น Th1 (2 เท่า), Th9 (2 เท่า) และ Th17 (5 เท่า)

ผลิตภัณฑ์งานวิจัย APCO จึงสามารถป้องกันไม่ให้ร่างกายป่วยจากการเชื้อ ZIKA ได้

 

เรากำลังก้าวเข้าสู่การป้องกันไวรัสไม่ให้ทำร้ายร่างกายของเรา ใช่หรือไม่ ?

 

 

 

 

 


 
 

Copyright @ 2008 Asianlife Co., Ltd. Created by Globalgate Consulting Co., Ltd.