มะเร็งกำจัดได้เร็ว โดยเซลล์ T พิฆาต (CYTOTOXIC T CELL)

บรรยายภาพโดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM

VTR โดย UNIVERSITY of CAMBRIDGE

 

 

 

 

สัมภาษณ์ผู้เป็นมะเร็งเต้านมที่เข้าร่วมโครงการ

APCO’s Thailand Cancer MoonShot 2017

 

 

 

 

 
 

Copyright @ 2008 Asianlife Co., Ltd. Created by Globalgate Consulting Co., Ltd.